Turite klausimų? Atsakysime. (8 ~ 41) 43 45 77

Egzaminai VĮ “Regitra”

grįžti atgal

Išlaikius I.Miežienės vairavimo mokyklos teorijos ir praktinio vairavimo egzaminus ir gavus vairavimo mokyklos baigimo liudijimą, galima registruotis valstybiniam teorijos egzaminui VĮ „Regitra“.
Registracijos valstybiniam egzaminui tel. 8 700 55 151 arba tai galite padaryti internetu.
* Tik išlaikiusieji valstybinį teorijos egzaminą galės registruotis valstybiniam praktiniam vairavimo egzaminui.

VĮ "Regitra" egzaminavimo taisyklės ir sąlygos
Valstybinis teorijos egzaminas

Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą, reikia pateikti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- dokumentą, patvirtinantį, kad egzaminą galima laikyti pasirengus savarankiškai arba mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą;
- galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP;
sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;
- galiojantį vairuotojo pažymėjimą (jei buvo išduotas anksčiau).

Teorijos egzamino biliete bus pateikta 30 klausimų.
Atsakyti reikėtų į visus klausimus, tačiau egzaminas laikomas išlaikytu, jei atsakote į ne mažiau kaip 24 klausimus (galima padaryti ne daugiau kaip 6 klaidas).
Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.

Praktinis vairavimo egzaminas

Atvykus laikyti praktikos egzamino, reikia pateikti:
- vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui;
- sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
- vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą;
- galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Egzamino trukmė: 60-90 min.

Į šį laiką įskaičiuojama:
- Kandidato į vairuotojus sutikimas;
- Su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas-klausimai;
- Susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui;
- Specialieji vairavimo manevrai aikštelėje;
- Vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min.);
- Egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas;